3-4 Yaş

1) Fiziksel Gelişim ve Hareket Gelişimi :
* 3 yaşından itibaren oyun çağına giren çocuk, motor becerilerinin gelişmesiyle çevre üzerinde egemenlik kurmakta ve bunu giderek genişletmektedir.
* Merdivenlerden yukarı ayak değiştirerek çıkar ancak inerken her basamakta iki ayağını bitiştirir.
* Çocuk bahçesinde veya yuvadaki aletlere çeviklikle tırmanabilir.
* Pedalları kullanarak 3 tekerlekli bisiklete binebilir.
* Parmak ucunda durabilir ve yürüyebilir.
* Her iki elini işbirliği içinde ustaca kullanabilir.
* Makas kullanabilir.

2) Zihinsel ve Bilişsel Gelişim :
* Çocuk ayrıntıları dikkate almadan genel olarak algılar ve ilişkisiz obje ve kavramları bütünleştirir.
* Çocuk zihinsel kıyaslama yapamaz.
* Çocuk miktar, ağırlık ve sayı korunumu nu anlayamaz.
* Çocuk, sınıflama ve gruplandırma yapamaz.
* Bildiği birkaç çocuk şiirini ezbere okuyabilir ve çocuk şarkıları söyleyebilir.
* Cinsiyetini ve cinsel rollerini öğrenir.
* Bazı durumları sembolize ederek, öyleymiş gibi, yaparmış gibi yapar. (uyurmuş gibi yapması, gazeteyi okur gibi yapması gibi)

3) Sosyal ve Duygusal Gelişim :
* 3 yaş çocuğu kazandığı güven ve özerklik duyguları oranında yavaş yavaş çevresini keşfetmekte ve çevre üzerinde bir denetim gücü kazanmaktadır.
* 3 yaş, cinsel-benlik duygusunun başladığı, cinsel rollerin belirlendiği bir dönemdir. Toplumun cinsiyete karşı tutumlarını dikkatle izlediği ve öğrenmeye çalıştığı görülür.
* 3-4 yaşlarındaki çocuklar grup halinde oynamaya, oynarken birbirleriyle konuşmaya ve grup içinde oynamak istediklerini seçmeye başlarlar.
* Çocuk giderek daha olumlu ve dengeli bir birey haline dönüşmeye başlar. Öfkelerini genelde eşyaya yöneltirler.
* Günlük hayatta yaşadıkların oyun içinde oyuncaklarına uygulayarak rahatlar.
* Olumlu bir tavır içine girer ve çevresindekilere sevgiyle ve güvenle yaklaşır.
* Oyuncak, şeker gibi nesneleri paylaşma anlayışı gelişmiştir.

4) Duyusal ve Algısal Gelişim :
* Konuşurken ses tonunu duruma göre değiştirir, yükseltip alçaltır.
* Adını, soyadını, cinsiyetini ve yaşını söyleyebilir.
* Öyküleri büyük bir istekle dinler; en çok sevdiklerini defalarca dinlemek için ısrar eder.

5) Dil Gelişimi :
* Cümleler daha gramatik hale gelir. Aralarında neden-sonuç ilişkisi bulunan düşünceler tek bir cümleyle ifade edilebilir.
* Konuşmalar benmerkezlidir. Yani çocuk oynarken ya da çalışırken dinlenip dinlenmediğini önemsemeden kendi kendine konuşur.
* Konuşurken başkalarının görüş açısını dikkate almazlar.
* 300 civarında kelime bilir ve yeni kelimelere karşı ilgi duyar.
* Kendi kendine çok uzun süren konuşmalar yapar.
* “Ve” bağlacını yerinde kullanır.
* Geçmiş, şimdiki zaman ve gelecek kavramlarını anladıkça zaman belirten sözcükler kullanmaya başlar.
* Belirli sözcüklerin renk adları olduğunu bilir ancak hangi sözcüğün hangi rengin adı olduğunu bilemeyebilir.