5-6 Yaş

1) Fiziksel Gelişim ve Hareket Gelişimi :
* Kas hakimiyeti tam anlamıyla gelişmiştir.
* İnce bir çizgi üstünde kolaylıkla yürüyebilir.
* Tırmanma, kaydıraktan kayma, sallanma, kazma ve daha pek çok hareket becerisinde etkinleşmiş, ustalaşmıştır.
* Hareketlerini müziğin ritmine uydurabilir.
* Bir nesneyi her iki eliyle sımsıkı tutar; kavrayışı epeyce güçlüdür.
* Kabul edilmiş kurallarca, uygun bir konuma yerleştirilmeyi, örneğin oyunda üstlenilen görev, rol veya puanlamayı gerektiren oyunlar da dahil, çeşitli top oyunlarını başarıyla oynayabilir.
* Yazıp çizerken, resim yaparken, kalemleri ve boya fırçalarını ustaca kullanır.

2) Zihinsel ve Bilişsel Gelişim :
* 5 yaş çocuğu her şey arasında her türlü ilişkiyi kurabilir.
* Bu dönemde çocuk parça ile bütünü aynı zamanda düşünemez.
* Bu yaş çocukları hala zihinsel kıyaslama yapamazlar.
* Çocuk sayı kavramını tam olarak algılayamaz. Beyninde sayı ile ilgili işlemler yapamaz. Sözel olarak ya da nesnelerle birebir eşleme şeklinde sayması da hiçbir mantığa dayanmayan ezbere saymalardır.
* Bu dönem çocuğu hâlâ eylemlerinde, bakış açılarında, düşüncelerinde benmerkezcidir.
* Bu dönemde çocuk hala nesnelerin görüntüsünün etkisi altında kalır. Henüz korunum için gerekli zihinsel kavrama süreci işleminden yoksundur. Yani miktar, ağırlık ve sayı korunumunu anlayamaz.
* Bu dönemde hâlâ sınıflama ve gruplandırma yapamamaktadır.
* 4 yaş çocuğu yarım bırakılan bir şeye karşı duyarsızken, 5 yaş çocuğu başladığını bitirmeyi sever.

3) Sosyal ve Duygusal Gelişim :

* Bu dönemde çocuk daha bilgili ve olgun bir birey görünümündedir.
* Çevresine karşı dostça bir yaklaşım içerisindedir.
* En belirgin özellikleri arasında yeterli ve dengeli oluşu gelmektedir.
* 5 Yaş çocuğu yaşadığı kültür çevresine uyum gösterir.
* 5 yaş çocuğu yüksek derecede toplumsallaşmış bir birey görünümündedir.
* Ne kendisiyle, ne de çevresiyle çelişki halindedir. Ailesine, okula ve topluma uyumu belirgin bir biçimde artmıştır.
* Kritik durumlarda soğukkanlı olmayı başarır.
* Dikkatlidir.
* Kendi kendini eleştirir. Fakat kendine güveni de vardır.
* Söylenenlere inanır, uyar, belleği güçlüdür.
* Zaman zaman karanlıktan, kaybolmaktan korkabilirler.
* Grup oyunlarını tercih eder. 2-3 arkadaşıyla birlikte oynar. Küçükleri korur. Ev dışında daha mutlu olur.
* Arkadaşlarını kendi seçer.
* Arkadaşlarıyla çoğunlukla işbirliği yapar.
* Oyunda kurallara uyulması ve dürüst olunması gerektiğini anlar.
* Sıkıntı içinde olan arkadaşlarının duygularını paylaşmaya, onları rahatlatmaya çalışır.

4) Duyusal ve Algısal Gelişim :
* Ezbere şiir okumaktan ya da çocuk şarkıları, çeşit çeşit tekerlemeler söylemekten çok hoşlanır.
* Kendisine öykü okunmasına veya anlatılmasına bayılır. Sonradan kendi başına ya da arkadaşlarıyla birlikte öyküyü tüm ayrıntılarıyla oyununda canlandırır.
* Kitaplara giderek daha fazla ilgi duymaya başlar.
* Somut isimleri, nesneyi kullanarak tanımlar.
* Hiç durmadan soyut sözcüklerin anlamlarını sorar ve bu sözcükleri yerli yersiz kullanır.
* Şaka-fıkra, bilmece ve tekerleme gibi söz oyunlarından zevk alır.
* Saat kavramı gelişmiştir; saatin günlük programla ilişkisini anlayabilir.

5) Dil Gelişimi :
* Kendi eylemlerini düzenlemedeki sözcük gücü, başkalarını yönetmedeki gücünü de ortaya çıkarır.
* 5 yaşındaki çocuk hep konuşmak ister. Yetişkinler gibi uzun cümleler kurmaya çalışır.
* Bilgisini arttırmak için sorular sorar.
* Dilbilgisi kurallarına uygun konuşur.
* Olayları ve masalları, konuların sırasını bozmadan anlatır.
* Her şeyin neden ve niçini ile ilgilenir.
* Söylemek istediğini dile getirmeden önce düşünür, sonra söyler.İsmini, soy ismini, yaşını, ev adresini bilir.