3-4 Yaş

1) Fiziksel Gelişim ve Hareket Gelişimi:

 • 3 yaşından itibaren oyun çağına giren çocuk, motor becerilerinin gelişmesiyle çevre üzerinde egemenlik kurmakta ve bunu giderek genişletmektedir.
 • Merdivenlerden yukarı ayak değiştirerek çıkar ancak inerken her basamakta iki ayağını bitiştirir.
 • Çocuk bahçesinde veya yuvadaki aletlere çeviklikle tırmanabilir.
 • Pedalları kullanarak 3 tekerlekli bisiklete binebilir.
 • Parmak ucunda durabilir ve yürüyebilir.
 • Her iki elini işbirliği içinde ustaca kullanabilir.
 • Makas kullanabilir.

2) Zihinsel ve Bilişsel Gelişim:

 • Çocuk ayrıntıları dikkate almadan genel olarak algılar ve ilişkisiz obje ve kavramları bütünleştirir.
 • Çocuk zihinsel kıyaslama yapamaz.
 • Çocuk miktar, ağırlık ve sayı korunumu nu anlayamaz.
 • Çocuk, sınıflama ve gruplandırma yapamaz.
 • Bildiği birkaç çocuk şiirini ezbere okuyabilir ve çocuk şarkıları söyleyebilir.
 • Cinsiyetini ve cinsel rollerini öğrenir.
 • Bazı durumları sembolize ederek, öyleymiş gibi, yaparmış gibi yapar. (uyurmuş gibi yapması, gazeteyi okur gibi yapması gibi)

3) Sosyal ve Duygusal Gelişim:

 • 3 yaş çocuğu kazandığı güven ve özerklik duyguları oranında yavaş yavaş çevresini keşfetmekte ve çevre üzerinde bir denetim gücü kazanmaktadır.
 • 3 yaş, cinsel-benlik duygusunun başladığı, cinsel rollerin belirlendiği bir dönemdir. Toplumun cinsiyete karşı tutumlarını dikkatle izlediği ve öğrenmeye çalıştığı görülür.
 • 3-4 yaşlarındaki çocuklar grup halinde oynamaya, oynarken birbirleriyle konuşmaya ve grup içinde oynamak istediklerini seçmeye başlarlar.
 • Çocuk giderek daha olumlu ve dengeli bir birey haline dönüşmeye başlar. Öfkelerini genelde eşyaya yöneltirler.
 • Günlük hayatta yaşadıkların oyun içinde oyuncaklarına uygulayarak rahatlar.
 • Olumlu bir tavır içine girer ve çevresindekilere sevgiyle ve güvenle yaklaşır.
 • Oyuncak, şeker gibi nesneleri paylaşma anlayışı gelişmiştir.

4) Duyusal ve Algısal Gelişim:

 • Konuşurken ses tonunu duruma göre değiştirir, yükseltip alçaltır.
 • Adını, soyadını, cinsiyetini ve yaşını söyleyebilir.
 • Öyküleri büyük bir istekle dinler; en çok sevdiklerini defalarca dinlemek için ısrar eder.

5) Dil Gelişimi:

 • Cümleler daha gramatik hale gelir. Aralarında neden-sonuç ilişkisi bulunan düşünceler tek bir cümleyle ifade edilebilir.
 • Konuşmalar benmerkezlidir. Yani çocuk oynarken ya da çalışırken dinlenip dinlenmediğini önemsemeden kendi kendine konuşur.
 • Konuşurken başkalarının görüş açısını dikkate almazlar.
 • 300 civarında kelime bilir ve yeni kelimelere karşı ilgi duyar.
 • Kendi kendine çok uzun süren konuşmalar yapar.
 • “Ve” bağlacını yerinde kullanır.
 • Geçmiş, şimdiki zaman ve gelecek kavramlarını anladıkça zaman belirten sözcükler kullanmaya başlar.
 • Belirli sözcüklerin renk adları olduğunu bilir ancak hangi sözcüğün hangi rengin adı olduğunu bilemeyebilir.