5-6 Yaş

1) Fiziksel Gelişim ve Hareket Gelişimi:

 • Kas hakimiyeti tam anlamıyla gelişmiştir.
 • İnce bir çizgi üstünde kolaylıkla yürüyebilir.
 • Tırmanma, kaydıraktan kayma, sallanma, kazma ve daha pek çok hareket becerisinde etkinleşmiş, ustalaşmıştır.
 • Hareketlerini müziğin ritmine uydurabilir.
 • Bir nesneyi her iki eliyle sımsıkı tutar; kavrayışı epeyce güçlüdür.
 • Kabul edilmiş kurallarca, uygun bir konuma yerleştirilmeyi, örneğin oyunda üstlenilen görev, rol veya puanlamayı gerektiren oyunlar da dahil, çeşitli top oyunlarını başarıyla oynayabilir.
 • Yazıp çizerken, resim yaparken, kalemleri ve boya fırçalarını ustaca kullanır.

2) Zihinsel ve Bilişsel Gelişim:

 • 5 yaş çocuğu her şey arasında her türlü ilişkiyi kurabilir.
 • Bu dönemde çocuk parça ile bütünü aynı zamanda düşünemez.
 • Bu yaş çocukları hala zihinsel kıyaslama yapamazlar.
 • Çocuk sayı kavramını tam olarak algılayamaz. Beyninde sayı ile ilgili işlemler yapamaz. Sözel olarak ya da nesnelerle birebir eşleme şeklinde sayması da hiçbir mantığa dayanmayan ezbere saymalardır.
 • Bu dönem çocuğu hâlâ eylemlerinde, bakış açılarında, düşüncelerinde benmerkezcidir.
 • Bu dönemde çocuk hala nesnelerin görüntüsünün etkisi altında kalır. Henüz korunum için gerekli zihinsel kavrama süreci işleminden yoksundur. Yani miktar, ağırlık ve sayı korunumunu anlayamaz.
 • Bu dönemde hâlâ sınıflama ve gruplandırma yapamamaktadır.
 • 4 yaş çocuğu yarım bırakılan bir şeye karşı duyarsızken, 5 yaş çocuğu başladığını bitirmeyi sever.

3) Sosyal ve Duygusal Gelişim:

 • Bu dönemde çocuk daha bilgili ve olgun bir birey görünümündedir.
 • Çevresine karşı dostça bir yaklaşım içerisindedir.
 • En belirgin özellikleri arasında yeterli ve dengeli oluşu gelmektedir.
 • 5 Yaş çocuğu yaşadığı kültür çevresine uyum gösterir.
 • 5 yaş çocuğu yüksek derecede toplumsallaşmış bir birey görünümündedir.
 • Ne kendisiyle, ne de çevresiyle çelişki halindedir. Ailesine, okula ve topluma uyumu belirgin bir biçimde artmıştır.
 • Kritik durumlarda soğukkanlı olmayı başarır.
 • Dikkatlidir.
 • Kendi kendini eleştirir. Fakat kendine güveni de vardır.
 • Söylenenlere inanır, uyar, belleği güçlüdür.
 • Zaman zaman karanlıktan, kaybolmaktan korkabilirler.
 • Grup oyunlarını tercih eder. 2-3 arkadaşıyla birlikte oynar. Küçükleri korur. Ev dışında daha mutlu olur.
 • Arkadaşlarını kendi seçer.
 • Arkadaşlarıyla çoğunlukla işbirliği yapar.
 • Oyunda kurallara uyulması ve dürüst olunması gerektiğini anlar.
 • Sıkıntı içinde olan arkadaşlarının duygularını paylaşmaya, onları rahatlatmaya çalışır.

4) Duyusal ve Algısal Gelişim:

 • Ezbere şiir okumaktan ya da çocuk şarkıları, çeşit çeşit tekerlemeler söylemekten çok hoşlanır.
 • Kendisine öykü okunmasına veya anlatılmasına bayılır. Sonradan kendi başına ya da arkadaşlarıyla birlikte öyküyü tüm ayrıntılarıyla oyununda canlandırır.
 • Kitaplara giderek daha fazla ilgi duymaya başlar.
 • Somut isimleri, nesneyi kullanarak tanımlar.
 • Hiç durmadan soyut sözcüklerin anlamlarını sorar ve bu sözcükleri yerli yersiz kullanır.
 • Şaka-fıkra, bilmece ve tekerleme gibi söz oyunlarından zevk alır.
 • Saat kavramı gelişmiştir; saatin günlük programla ilişkisini anlayabilir.

5) Dil Gelişimi:

 • Kendi eylemlerini düzenlemedeki sözcük gücü, başkalarını yönetmedeki gücünü de ortaya çıkarır.
 • 5 yaşındaki çocuk hep konuşmak ister. Yetişkinler gibi uzun cümleler kurmaya çalışır.
 • Bilgisini arttırmak için sorular sorar.
 • Dilbilgisi kurallarına uygun konuşur.
 • Olayları ve masalları, konuların sırasını bozmadan anlatır.
 • Her şeyin neden ve niçini ile ilgilenir.
 • Söylemek istediğini dile getirmeden önce düşünür, sonra söyler.İsmini, soy ismini, yaşını, ev adresini bilir.