6-7 Yaş

1) Fiziksel Gelişim ve Hareket Gelişimi:

 • Süt dişlerinin değişmeye başladığı bu yaşta, bulaşıcı hastalıklara karşı duyarlılık da artar.
 • Kendi kendine giyinip soyunabildiği gibi, kendi kendine tuvaletini yapabilir ve kendi kendini temizlemeyi de başarabilir.
 • Bu dönemde çocuk motor gelişimi açısından büyük aşamalar kaydetmiştir.
 • Dengenin gelişmesi sonucu hızlı yürüyebilen, futbol oynayabilen, ok atabilen bir birey haline gelmiştir.
 • Göz-el koordinasyonunun gelişmesi sonucu da iki elini bağımsız olarak kullanabilir.
 • Bu dönemde çocuğun küçük kasları oldukça gelişmiş olduğundan, diğer yaşlara oranla el işlerinde daha beceriklidir. Kesip yapıştırır, boya yapar, resim yapar, tüm araç ve gereçleri iyi kullanır.
 • Erkek çocuklar topla, kızlar iple oynamayı sever.
 • Harfleri yazmaya çalışır, bazılarını ters yazar. Bazı çocuklar ad ve soyadlarına ek olarak birkaç kelime daha yazabilirler.

2) Zihinsel ve Bilişsel Gelişim:

 • 6 yaşındaki çocuk tembel bir görünümdedir.
 • 2,5 yaşında yaşamış olduğu karar verme güçlüklerine uğrar.
 • Bir şeyin olumlu ve olumsuz iki yüzü arasında hızla gelip gider.
 • Son derece meraklıdır. Bu merak annenin şikayetine konu olabilecek kadar yoğundur.
 • Düşünce açısından realisttir. Sürekli olarak duyduklarının doğruluğunu sorgular.
 • Çeşitli sözcükleri yazabilir. Kendi adını ve başka birkaç sözcük yazabilir.
 • Dikkat süresi uzundur.
 • Kendisiyle gerçek nitelikte eğitim uygulamaları yapılacak bir çağa gelmiştir.

3) Sosyal ve Duygusal Gelişim :

 • 6 yaş çocuğu değişmekte olan bir çocuktur. Anneler çocuklarındaki bu ani değişiklikleri: “Bu çocuğa ne oldu, bilmiyorum, çok değişti.” şeklindeki sözcükleriyle dile getirirler.
 • 6 yaşındaki çocuk tembel ve kararsız bir görünümdedir. 2,5 yaşında yaşadığı karasızlık problemlerine geri dönmüş gibidir.
 • Altı yaş çocuğu pek çok şeyden korkmaz ama hayali durumlardan 5 yaşındaykenden daha çok endişe duyar. (Cadı, hayalet gibi.)
 • İşittiği öykülerden ve seyrettiği filmlerden kolay etkilenir. Kabus görerek uyanabilir.
 • Önceki yıllarda arkadaş seçiminde cinsiyet ayrımı yapmayan çocuk, bu dönemde genelde arkadaş seçiminde kendi cinsiyetinde olanları seçmeye başlar. Bunun sebebi toplum tarafından kendine yüklenen cinsiyet rollerini daha iyi öğrenmek ve kendi cinsiyetine göre oyunlar oynamaktır.
 • Bu dönemde çocuklar arasında gruplaşmalar görülür.
 • Oyunlarda ve ilgi alanlarında kız ve erkek çocukları arasında, farklılık izlenir.
 • Her iki cins de sürekli yeni şeyler denemek ister.Yeni oyunlar bulur ve uygularlar. Birçok hayali rollere girerler.
 • Grup oyunlarından çok hoşlanırlar.
 • Bazı sorumluluklar yüklenir, söylenenleri dikkatle dinler, dikkat süresi uzar.

4) Duyusal ve Algısal Gelişim :

 • Çocuk 6 yaşına yaklaştıkça resimlerindeki oranlar daha gerçekçi olmaya başlar.
 • Mekan içinde nesneleri yerleştirmesinde bir ilerleme göze çarpar.
 • Ayrıntılar çoğalır.
 • Bütün bunlar çocuğun görme algısının geliştiğinin bir işaretidir.
 • Söylenenleri dikkatle dinler.
 • Dinleme sırasındaki dikkat süresi uzamıştır.

5) Dil Gelişimi :

 • Bu döneme kadar çocuk dil gelişimi açısından büyük aşamalar kaydetmiştir.
 • Konuşurken kullandığı sözcükler ve cümle kurma tarzı bir yetişkinden farksızdır.
 • Konuşurken ki çocuksu öğelere çok daha az rastlanır.
 • Sözcük dağarcığı 6 yaşına kadar 10.000 sözcüğe kadar ulaşır.
 • 6 yaş çocuğu ortalama olarak günde 5 yeni sözcük öğrenir.
 • Yazı yazmaya ve okumaya karşı isteklidir.
 • Her yere birşeyler yazmak ister.
 • Bu dönemde resim yaparken resimlere kendi adını yazma ve hatta duvarlara yazı yazma eğilimi görülür.